Urheilija-, valmentaja- ja tuomarituet

Etelä-Suomen Judo ry tukee jäsenseurojensa urheilijoita, tuomareita ja valmentajia myöntämällä heille rahallista tukea.

 

Urheilijatuet

Urheilijatukeen ovat oikeutettuja kaikki jäsenseurojen maajoukkuejudokat, jotka kuuluvat ikäryhmiensä (=aikuiset, U23, U21 ja U18) ykkösmaajoukkueeseen. Tukea myönnetään ainoastaan ulkomaan kilpailu- ja leirimatkoihin.

Tukea haetaan kaksi kertaa vuodessa ja tuen suuruus on U18 ikäluokassa 200 € ja U21, U23 ja aikuiset ikäluokissa 400 € vuodessa. Harkinnanvaraisesti tuen suuruutta voidaan muuttaa.

 

Valmentajatuet

Valentajatukea myönnetään harkinnanvaraisesti valmentajuutta tukevaan täydennyskoulutukseen. Koulutuksen järjestäjä on SJul, SuVal, ESLU/vastaava taho tai urheiluopisto. Tuen hakemiseen ovat oikeutettuja kaikki Etelä-Suomen judo ry:n jäsenseurojen valmentajat, joilla on yksi tai useampia valmennettavia urheilijoita.

Tukea haetaan kerran vuodessa ja sen suuruus on 100€ , mutta harkinnanvaraisesti tukea voidaan korottaa/pienentää. Tuki on tarkoitettu osallistumis-/koulutuskulujen kattamiseen, ei matka-, majoitus- tai ruokakuluihin (elleivät nämä sisälly varsinaiseen koulutusmaksuun).

 

Tuomarituet

Kaikki yhdistyksen jäsenseurojen C- ja B-tuomarit voivat hakea tukea tuomariuraansa kehittäneeseen toimintaan. 

Tällaiseksi toiminnaksi lasketaan Suomessa järjestettävät tuomarien pääkoulutukset, ulkomailla tapahtuvat vastaavat koulutukset, sekä ulkomaille suuntautuvat tuomarointimatkat Suomen joukkueen mukana (HUOM! Tukea ei voi hakea vuosittaisen pakollisen tavanomaisen lisenssinuusintakoulutuksen perusteella). 

Tukea haetaan kerran vuodessa ja sen suuruus on 100€, mutta harkinnanvaraisesti hallitus voi korottaa/pienentää tukisummaa.

 

Urheilijatuet laitetaan hakuun kevään osalta kesäkuussa ja syksyn osalta marraskuussa. Tuomari- ja valmentajatuet koko vuoden osalta marraskuussa.

Kaikki kolme eri hakemusta (Urheilija, Valmentaja, Tuomari) löytyvät Materiaalipankista.

Hakemuksettulee täyttää huolellisesti ja liittää mukaan lasku ja maksukuitti siitä tapahtumasta/tapahtumista, joihin tukea haetaan.