Startti Cup

Startti Cup -harjoituskilpailuissa aloittelevilla judokoilla on mahdollisuus osallistua ensimmäisiin kilpailuihinsa mahdollisimman pienellä kynnyksellä. Mahdollisimman samantasoiset ja saman määrän kokemusta omaavat kilpailijat kamppailevat keskenään, jolloin kenellä tahansa on mahdollisuus voittaa. Kaikille pyritään takaamaan vähintään kaksi ottelua kisassa, jotta ensimmäisiä kilpailuitaan kokeileva judoka pystyy kokeilemaan, onko kilpaileminen "mun juttu" vai ei. Startti Cup-kisoissa on sarjat myös aloitteleville aikuisille, joilla ei ole yli viittä otteluvoittoa muissa kuin Startti Cupeissa.

Startti Cup on myös aikuselle judokalle matalan kynnyksen kisa jossa pääsee judokilpailun makuun.

Startti Cupien järjestämisoikeuden hakeminen

Etelä-Suomen judo ry:n jäsenseurat voivat hakea kilpailukohtaisesti Startti Cupien-osallistumisoikeutta kerran vuodessa syksyllä järjestettävässä haussa.

Startti Cupien maksujärjestelmä, voimassa toistaiseksi 


Startti Cupien osallistumismaksu on 25€ /kilpailija, joka menee järjestävälle seuralle.

Järjestävä seura tilittää Etelä-Suomen judolle 10€ /kilpailija alueen kulujen osittaiseksi kattamiseksi.


Ensiavusta aiheutuneet kustannukset maksaa järjestävä seura  Järjestävä seura korvaa myös tuomareiden matkakulut ja päivärahat kulloinkin voimassa olevan Judoliiton tuomareita koskevan matkustussäännön mukaan.

Startti Cup-kilpailuiden osalta Etelä-Suomen judo ry

 • hankkii ja maksaa palkinnot
 • maksaa tilavuokrat
 • hankkii henkilön pyörittämään judoshiai-järjestelmää ja maksaa siitä aiheutuneet kustannukset
 • maksaa Judoliiton kalenterimaksun
 • tarjoaa veloituksetta tatamit käyttöön. Tatamien kuljetuksesta ja siitä aiheutuneista kuluista vastaa järjestäjä.

Startti Cup-kilpailuiden osalta järjestävä seura

 • vastaa kilpailuiden järjestämisestä
 • vastaa kilpailukutsun oikeellisuudesta
 • maksaa ensiavusta aiheutuneet kustannukset
 • järjestää riittävän isot ja hyvät tilat kisapaikasi
 • hankkii toimitsijat ja maksaa heidän mahdolliset kulunsa
 • hankkii tuomarit kilpailuiihin ja maksaa heidän matkakulunsa ja päivärhansa kulloinkin voimassa olevan Judoliiton tuomareita koskevan matkustussäännön mukaan.
 • maksaa mahdolliset muut järjestelyistä aiheutuneet kustannukset.
 • varmistaa että kilpailijalla on oikeus osallistua kilpailuihin, seuran jäsenyys ja judovakuutus hoidettu otteluvoittoja alle 5 kpl muissa kuin Startti-Cup kisoissa

Muita käytännön asioista Startti Cupeihin liittyen

 • Riittävän tasokkaiden kilpailujen järjestämiseksi edellytetään järjestävältä seuralta hyvän kilpailupaikan hankkimista.
 • Kilpailuiden alussa kilpailijoille tulisi järjestää yhteinen alkujumppa sekä käydä läpi kilpailusäännöt.
 • Ilmoittautumalla kilpailuun antaa osallistujan huoltaja luvan kuvien ottamiseen ja julkaisemiseen Judoliiton, järjestävän seuran ja Etelä-Suomen Judo ry:n julkaisuissa.
Järvenpään Startti Cupin alkulämmöt.
Osallistujia oli 139 ja aikuissarjoihinkin saatiin 15 aloittelevaa kilpailijaa.

 

 

Startti Cup-kutsun luonnos kilpailun järjestäjälle

MS Word -tiedostoStartti Cup-kutsu 2022 LUONNOS .docx (54 kB)