Urheilijatukipäätökset syksy 2017

2.1.2018

 

Etelä-Suomen Judo ry on tukenut jäsenseurojensa 1-maajoukkueisiin kuuluvia urheilijoita (U18, U21 ja aikuiset) keväästä 2014 lähtien. Tuki on suunnattu ulkomaan kisoihin ja leireihin ja tuen suuruus on vaihdellut 100€ - 400€/urheilija/kausi. Tukea haetaan erillisellä lomakkeella ja tuki perustuu aina toteutuneisiin kuluihin (ts. kuluista pitää olla esittää lasku- ja maksutositteet). Tuki on harkinnanvaraista ja tukipäätökset tekee ES Judo ry:n hallitus. Päätöksessä huomioidaan myös urheilijan muut tuet ( esim. seuran tuki, Judoliiton mahdollinen maajoukkuetuki, omat sponsorit, jne.)

Aiemmin tukipäätökset on ilmoitettu ES Judo ry:n hallituksen pöytäkirjoissa kokonaisummana ja urheilijoiden lukumääränä. Hallitusta on lähestytty jäsenseurojen toimesta ja pyydetty julkaisemaan tukien saajat ja summat urheilijakohtaisesti ja syksyn 2016 kohdalla näin tehtiin ensimmäistä kertaa ja samaa käytäntöä tullaan jatkamaan. Tämä tieto on ilmoitettu urheilijoille jo hakuvaiheessa ja hakulomakkeessa on maininta siitä, että tuen saajat ja summat tullaan ilmoittamaan yhdistyksen nettisivuilla. Jättämällä hakemuksen urheilija hyväksyy tämän käytännön.

Syksyn 2017 osalta tukihakemuksia tuli määräaikaan mennessä seitsemän kappaletta, joista osasta puuttui tarvittavat kuitit, mutta ne toimitettiin jälkikäteen. Hallitus käsitteli tukihakemukset kokouksessaan 7.12.2017. Tukea saivat :

 

Susanna Sundberg, U18                 200€

Thomas Rönkkö, U21                     200€

Kevin Rönkkö, U21                         200€

Jessika Hellgren, U21                     400€

Valtteri Olin, U21                             400€

Klaus Verlin, aikuiset                       400€

Jaakko Alli, aikuiset                         400€

 

Allekirjoittanut jääväsi itsensä oman valmennettavansa (Jaakko Alli) hakemuksen käsittelyssä.

 

ES Judo ry:n hallituksen puolesta Teija Meling