Junnu-Cup

Junnu-Cup harjoituskilpailuissa aloittelevilla judokoilla on mahdollisuus osallistua ensimmäisiin kilpailuihinsa mahdollisimman pienellä kynnyksellä. Mahdollisimman samantasoiset ja saman määrän kokemusta omaavat kilpailijat kamppailevat keskenään, jolloin kenellä tahansa on mahdollisuus voittaa. Kaikille pyritään takaamaan vähintään kaksi ottelua kisassa, jotta ensimmäisiä kilpailuitaan kokeileva judoka pystyy kokeilemaan että onko kilpaileminen "mun juttu" vai ei. Junnu Cup-kisoissa on sarjat myös aloitteleville aikuisille, joilla ei ole yli viittä otteluvoittoa muissa kuin Junnu Cupeissa.

Junnu Cupien järjestämisoikeuden hakeminen

Etelä-Suomen judo ry:n jäsenseurat voivat hakea kilpailukohtaisesti Junnu Cupien-osallistumisoikeutta kerran vuodessa syksyllä järjestettävässä haussa.

Junnu Cupien maksujärjestelmä 2016 alkaen

Junnu Cupien osallistumismaksu on 15€/kilpailija, joka menee järjestävälle seuralle.
Etelä-Suomen Judo ry ei laskuta vuodesta 2016 lähtien enää osallistujien seuroja. Ensiavusta aiheutuneet kustannukset maksaa järjestävä seura (hallituksen päätös 24.10.2015).  Tuomareiden matkakulut ja päiväraha korvataan kulloinkin voimassa olevan Judoliiton tuomareita koskevan matkustussäännön mukaan (hallituksen päätös 27.4.2015).

Jos seuralla on rästissä aiempien vuosien Junnu Cup-seuramaksuja, voi Etelä-Suomen Judo ry evätä osallistumisoikeuden.

Junnu Cup-kilpailuiden osalta Etelä-Suomen judo ry

 • hankkii ja maksaa palkinnot
 • maksaa tilavuokrat
 • hankkii henkilön pyörittämään judoshiai-järjestelmää ja maksaa siitä aiheutuneet kustannukset
 • maksaa Judoliiton kalenterimaksun
 • tarjoaa veloituksetta tatamit käyttöön. Tatamien kuljetuksesta ja siitä aiheutuneista kuluista vastaa järjestäjä.

Junnu Cup-kilpailuiden osalta järjestävä seura

 • vastaa kilpailuiden järjestämisestä
 • vastaa kilpailukutsun oikeellisuudesta
 • maksaa ensiavusta aiheutuneet kustannukset
 • järjestää riittävän isot ja hyvät tilat kisapaikasi
 • hankkii toimitsijat ja maksaa heidän mahdolliset kulunsa
 • hankkii tuomarit kilpailuiihin ja maksaa heidän matkakulunsa ja päivärhansa kulloinkin voimassa olevan Judoliiton tuomareita koskevan matkustussäännön mukaan.
 • maksaa mahdolliset muut järjestelyistä aiheutuneet kustannukset.
 • varmistaa että kilpailijalla on oikeus osallistua kilpailuihin (seuran JC-maksut maksettu, otteluvoittoja alle 5 kpl muissa kuin JC-kisoissa, Judo Free Card olemassa

Muita käytönnön asioista Junnu Cupeihin liittyen

 • Riittävän tasokkaiden kilpailujen järjestämiseksi edellytetään järjestävältä seuralta hyvän kilpailupaikan hankkimista.
 • Kilpailuiden alussa kilpailijoille tulisi järjestää yhteinen alkujumppa sekä käydä läpi kilpailusäännöt.
 • Ilmoittautumalla kilpailuun antaa osallistujan huoltaja luvan kuvien ottamiseen ja julkaisemiseen Judoliiton, järjestävän seuran ja Etelä-Suomen Judo ry:n julkaisuissa.

Junnu Cup-kutsun luonnos kilpailun järjestäjälle

MS Word -tiedostoStartti Cup-kutsu syksy 2017 LUONNOS.docx (18 kB)