Urheilijatukipäätökset syksy 2016

4.1.2017

Etelä-Suomen Judo ry on tukenut jäsenseurojensa 1-maajoukkueisiin kuuluvia urheilijoita (U18, U21 ja aikuiset) keväästä 2014 lähtien. Tuki on suunnattu ulkomaan kisoihin ja leireihin ja tuen suuruus on vaihdellut 100€ - 400€/urheilija/kausi. Tukea haetaan erillisellä lomakkeella ja tuki perustuu aina toteutuneisiin kuluihin (ts. kuluista pitää olla esittää lasku- ja maksutositteet). Tuki on harkinnanvaraista ja tukipäätökset tekee ES Judo ry:n hallitus. Päätöksessä huomioidaan myös urheilijan muut tuet ( esim. seuran tuki, Judoliiton mahdollinen maajoukkuetuki, omat sponsorit, jne.)

Aiemmin tukipäätökset on ilmoitettu ES Judo ry:n hallituksen pöytäkirjoissa kokonaisummana ja urheilijoiden lukumääränä. Hallitusta on lähestytty jäsenseurojen toimesta ja pyydetty julkaisemaan tukien saajat ja summat urheilijakohtaisesti ja syksyn 2016 kohdalla näin tehdään ensimmäistä kertaa. Tämä ilmoitettiin urheilijoille jo hakuvaiheessa ja hakulomakkeessa on maininta siitä, että tuen saajat ja summat tullaan ilmoittamaan yhdistyksen nettisivuilla. Jättämällä hakemuksen urheilija hyväksyy tämän käytännön.

 

Syksyn 2016 osalta tukihakemuksia tuli määräaikaan mennessä viisi kappaletta, joista kolme olivat kriteerien mukaisia. ES Judo ry:n hallitus käsitteli hakemukset kokouksessaan 12.12.2016. Tuen saivat :

Valtteri Olin, U18                     150€

Oskari Mäkinen, U18              300€

Laura Jauhiainen, aikuiset    300€

 

Allekirjoittanut jääväsi hallituksen jäsenenä itsensä oman valmennettavansa (L.Jauhiainen) hakemuksen kohdalla.

 

ES Judo ry:n hallituksen puolesta Teija Meling